11 septembrie 2012

Idei peste idei cu lege

via PoliTichii de Mărgăritar

" Începand cu 1 septembrie 2012 va intra în vigoare Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Tot la această dată va intra în vigoare şi noul Cod de procedură civilă.
O modificare de larg impact este schimbarea denumirii societăţilor comerciale în societăţi. Aceasta presupune ca societăţile comerciale să îşi actualizeze actele constitutive cu noua denumire. Aceasta se poate realiza începând cu data de 1 septembrie 2012 şi până la 1 septembrie 2014 (art. 79 din Legea 76/2012, „în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma “societate comerciala” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul “societate”). Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxa de înregistrare."


Pazea! Se incepe cu numele si apoi mai vedem.
Hai ca se poate!

Niciun comentariu: